Screening en Advies

meisje in rolstoel

Waarom de Leefstijl poli plus?

De zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag is vaak in stukjes geknipt. Daarmee ook de ondersteuning van hun ouders en het gezin waarin ze opgroeien. Hoe kun je vanuit een ‘totale’ blik op het kind en gezin, kijken naar de behoefte aan zorg en ondersteuning? Daar richten we ons op. 

Als ouder(s) van een zorgintensief kind, heb je essentiële vragen over je kind en de huidige situatie, maar ook zorgen over de nabije en verre toekomst. Hoe hou je rekening met zijn of haar gezondheid en wat staat je daarin nog te wachten? Wie en wat is daarvoor nodig. Extra vragen duiken op bij bepaalde ‘mijlpalen’ zoals naar school gaan, 18 jaar worden of waar je kind in de toekomst gaat wonen. Wanneer of wat het vraagstuk ook is, je hebt recht op onafhankelijke informatie, vakkundige antwoorden en inzichten. 

Als gezin met een zorgintensief kind heb je geen alledaags leven. Het hele gezin is betrokken bij deze situatie. Je kind is non-stop aangewezen op topzorg. Voor elk facet is er wel een specialist beschikbaar. Fijn, maar je ervaart versnipperde hulp. Dat is ongewenst want je kind blijft een leven lang afhankelijk van anderen, en jij dus ook. Er is meer samenhang en structuur nodig in het levenslange en levensbrede zorgproces. Jij wilt overzicht maar misschien ook wel iemand naast je die het overzicht bewaart. Je wilt goede levensloopzorg en – ondersteuning die past bij jouw situatie.

Om je kind kansen te bieden en om een fijn gezinsleven te hebben, moeten zaken goed geregeld worden. Op een manier die jou regie geeft, maximaal ontlast en optimaal ondersteunt. De Leefstijl poli plus kan hierbij van dienst zijn met een screenings- en adviestraject voor jouw unieke situatie.

Wat biedt de Leefstijl poli plus?

Leefstijl poli plus biedt levensbestendig onderzoek en advies voor kinderen en jongeren met een intensieve zorgvraag. De plus staat voor de toevoeging van ‘leefstijl en leefwereld’ aan het bestaande screeningsaanbod op medisch – en paramedisch vlak. 

Verdeeld over twee dagen wordt niet alleen medisch naar je kind gekeken, ook de leefstijl en de leefwereld (omgeving) worden erbij betrokken. Onder leefstijl verstaan we meer dan voeding of bewegen. Het gaat om de wijze waarop jouw kind het leven leeft, beleeft en alles wat hij of zij daarbij (wel of niet) doet. Centraal staan de positieve gezondheid van je kind, zijn of haar unieke situatie en die van het hele gezin.

Positieve gezondheid is een benadering van gezondheid waarbij het accent niet ligt op ziekte of aandoening maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Zie figuur 1.

Door deze benadering worden alle aspecten bij elkaar gebracht. Met de poli plus willen we de verbindingen vinden en vastleggen tussen specialisten, paramedici, andere betrokkenen en de facetten van het leven van je kind. Bovendien leveren leefstijl en leefwereld soms een nog veel belangrijkere bijdrage aan het welzijn van een kind dan de medische indicatoren.

girl-with-down-syndrome-wearing-beige-apron-painti-2022-09-08-17-32-46-utc-3

Figuur 1. Positieve gezondheidsbenadering

Hoe werkt de Leefstijl poli plus?

Het team -een mix van betrokken professionals en ervaringsdeskundigen- gaat aan de slag met je kind. Daarnaast wordt dossieranalyse gedaan. Dit houdt in dat bestaande informatie (vastgelegd in een dossier) wordt opgevraagd en gelezen. Belangrijke aspecten en conclusies worden meegenomen in de verdere beeldvorming. Door het voeren van gesprekken wordt een soort blauwdruk gemaakt van het leven van je kind en de gezinssituatie. Je inbreng als ouder hierbij is groot als het gaat om de factoren die hierop van invloed zijn.

De adviseur van de poli maakt van alle inbreng een samenhangend beeld en geeft adviezen die vanuit alle invalshoeken zijn gewogen. Advies voor jullie gewenste situatie, voor keuzes nu en in de toekomst. Handvaten richting voor goede zorg en hulpmiddelen, voor begeleiding en behandeling, voor ontwikkeling en leren, voor stimuleren, activeren en meedoen in de samenleving. Met als uiteindelijk doel een fijn en kansrijk leven voor je kind en jullie gezin.

Wat kun je met het resultaat van de Leefstijl poli plus?

De bevindingen kunnen worden gebruikt door jezelf voor inzicht en overzicht. Daarnaast zijn ze handig voor andere situaties. Denk aan: informeren van betrokkenen, gesprekssituaties, aanvraag van hulpmiddelen of aanpassingen, toewijzing van zorg, onderwijs of (her)indicaties.

Door middel van een beveiligd platform is en blijft alle informatie toegankelijk voor jou en voor betrokkenen die je als ouder(s) hier toegang toe geeft. Dit kan al veel onnodige communicatie en overdrachtsstress wegnemen.

Of je het nu ziet als een second opinion of een tweedaagse intake waarbij je zoveel mogelijk informatie verzamelt, uiteindelijk ga je naar huis met adviezen, ideeën en inspiratie die kunnen bijdragen aan de positieve gezondheid van je kind en daarmee ook aan die van jou en andere gezinsleden.

Teenage girl smiling in tall grass
SSUCv3H4sIAAAAAAAACoxWTY+0KBC+b7L/YeJ5TUBA8L3vcZO9b/aAiC0ZFAM4k85k/vuW2j2vDb47fdOqh/p4qijq4/ffXl6KVgajih8vH+sf/BtrlxC9jMZNIEZ/3OReT532R8mbJzU6CnRnovNG2qOwlVENkxw1CKfF2lX8uSmLEGVcgg4H72FYYtQ+RKdeQUzuVnBFfA8C/OUrzMff1ly2M/PgolsVBzdKRn2BuB4c3dP+Z/9/uSs2JZwAVfG3drPVxc3HHt/Srpq/TFDaWjlpt4Tirt/9/cLYn92idlJP7P00sX/8e89LXvSkrmvcn4eMvLZa7sTd4i8kYn0vRF8izPuSCqRLoSgtMW2FVFTTCvV3z0VV1U1DWF1WmNclJVKWDRa85FwpRDuOBWu/wKSRuqYMl1IxWVKuwDJr+7KrOdGE16phdIt/D7p4fYcCjkeuZe+NktMLNMH2caS9qKG0dZGkHUZjzXRJgIyLFKgGY7tHGK8YS2HWxAiV/BY3h6sanHUXE+IjmlSiwTjFX4y3D7imZk2TWYW66ykxiEmduX93Y8IO2BMoS3qJj7lwxBqSojqn4DamFOZOX80TBMZBezlfH4GNaDJgr0eZMA058IyT6BJjiBJxWg4jo3+yHPN+YR/tIkQzAt04LhO04m3IHeGV4Cm81YN8MwmXGArIM8uzd63VY2KTiCzUQds5RSHxy368PpO+63uj0vRrnHH/7vzrye0iWTbRaxnHrHURq7Juu7oltXjWRwEu4olrxs8zf7rtBi1tHL4PU0mf9QfNCArav6VMYsR4lVHuoTVamFXxrJUoygbbCG+k2h7IbwLdM3+y76O0ZwVtztqz1yFkoZ4VPyzz7HxaeoKzUkkwCE/5lLXeSUNv83pwLhk58IxkVF28e89KWuVxtlZuu8I3T4pyU1jsSZ04hucuY1R3XdJ2mPMM1unZn/GJMMlbz5q5ddI/ps4ZZdmAN1PnnA9plzQZMOq0QRC863nqyxR0/qCeXaROXrM7gmHWEU4zbKtl8r4A79UdddhX5NIZd1gI3hzcgTU9cgDNsBvsIX7cJNv1Pxxb84h+LUtRwVT7etydmyVMXZD3YFZ/zQRoTDjR3eUHXwpWXDceXE0OqNw2sf2/g51x/cXrhQNnDcOiIgjXpDjurgM0vtsiuse4zNbJTq9Ov5bAdKvFNaWcYtHUX6vgzwW3XnXg9KC77bqbhtH6oMnW3h0j2Ebsz4103TNHGL3PxMUoQrfTB8Y2jOn+Z1eHmlQVq8D7PiFuB7ftomAtrJCdZmVHWgZLJBVlK3Bd4kpVSlSoJbyHU5//AQAA//8DAKeFda2UDAAA

Hoe wordt het onderzoek door Leefstijl poli plus betaald?

Aan de tweedaagse screening van thuiswonende kinderen en jongeren met een Wlz indicatie zijn geen kosten verbonden. Het wordt deels betaald vanuit de Zorgverzekeringswet (medisch), de aanvullende verzekering van je kind (paramedisch) en vanuit budget dat beschikbaar is gesteld door de Nederlandse zorgautoriteit (Nza) als het gaat om: leefstijl, leefwereld, 360° beeld en verbindend advies.

Is er een verwijzing nodig voor de Leefstijl poli plus?

  • Voor de medische screening is een verwijzing nodig van de huisarts, kinderarts, arts VG, of andere medisch specialist (BIG geregistreerd)
  • Voor de paramedische screening is soms een verwijzing nodig van een arts (BIG geregistreerd)
  • Voor de screening persoon/leefstijl & leefwereld is geen verwijzing nodig

Waar nodig of gewenst ondersteunen we bij de aanvraag van een verwijzing.