We stellen ons graag aan je voor:

Drs. M.H. (Mia) Nijland

Orthopedagoog intensieve zorgvragen

“Leefstijl poli plus is opgericht als antwoord op de versnipperde zorg in Nederland voor kinderen en jongeren met een intensieve zorgvraag. Een 360 graden screening wordt uitgevoerd door gelijkgestemde professionals en ervaringsdeskundigen. De inbreng van kind en ouders staat hierbij centraal. Alles wordt vastgelegd in een persoonlijk ‘Perspectiefplan’; een optelsom van alle bevindingen. Dit plan is door de ouders gemakkelijk te delen met hulpverleners en betrokken instanties. Hierdoor kan alles soepeler verlopen en profiteert iedereen, zeker de kinderen en hun gezin. Dit motiveert mij elke dag weer!”

P. (Pieter) Zuidema

Professional en ervaringsdeskundige

Vanaf september 2022 ben ik als projectmedewerker verbonden aan de Leefstijl poli plus. Onze tweede dochter woont in een woonvoorziening in Fryslân. Zij heeft een ernstige verstandelijke beperking. En dat maakt ons, ouders, meteen ervaringsdeskundig. Via de zij-instroom heb ik mijn onderwijsbevoegdheid behaald. Vervolgens mijn bevoegdheid voor het speciaal onderwijs. Na het behalen van deze diploma’s heb ik veel gedaan enontwikkeld voor deze specifieke groep leerlingen. Samen bouwen aan iets moois waarmee we er toe kunnen doen motiveert mij. Iets kunnen betekenen voor ouders van, en voor gezinnen met, een kind met een intensieve zorgvraag. Vanuit mijn ervaring weet ik dat deze plek, deze poli nodig is. Met hart, ziel en verstand werk ik mee aan Leefstijl poli plus.”

Drs. S. (Souad) Mors-Bouhbouh

Internist en Leefstijlarts

Als internist houd ik mij bezig met het onderzoeken en behandelen van ziekten die door organen kunnen worden veroorzaakt. Ook geef ik aandacht aan preventie om risico’s op ziekten op lange termijn te verlagen. Internisten worden ook wel (ziekenhuis) generalisten genoemd, omdat we breder naar klachten van de patiënt kijken. Met de ervaring en kennis die ik heb opgedaan in mijn werk als internist en leefstijlarts, kijk ik naar de persoon in het geheel en betrek ik alles wat kan helpen om de hulpvraag te beantwoorden. Bij Leefstijl poli plus richt ik mij op de medische hulpvraag, waarbij ik het medisch verleden en heden samenvat om vooruitzicht(en) voor de toekomst vorm te kunnen geven. Een van de belangrijkste doelen is om de transitie naar volwassen zijn te vergemakkelijken.

T. (Thyra) Koeleman

Schrijver en trainer

Grondlegger, schrijver, trainer van de methodische werkwijze Ervaar-het-maar en schrijver, trainer van de visie “Het hele kind in beeld”. Kijken naar de gehele mens, dat vind ik belangrijk. Vanuit die gedachte en vanuit mijn voormalige vak heb ik daarom de methode Ervaar-het-maar ontwikkeld en de visie “Het hele kind in beeld” geschreven. Kijken vanuit de basis, contact maken, analyseren en de benaderingswijze hierop aanpassen. Mijn doel is een koppeling te maken tussen Ervaar-het-maar en “het hele kind in beeld”. Het gedachtengoed van de Leefstijl poli plus komt daar sterk mee overeen. Met elkaar, korte lijnen, komen tot een totaalbeeld om van daaruit te komen tot directe handvatten om kind en ouders op weg te helpen. Met mijn kennis en kunde wil mij graag inzetten voor de Leefstijl poli plus om het hele kind in beeld te brengen.

N. (Nieke) Koek

Interdisciplinair Kunstenaar en lichaamsgericht coach

Mijn werk gaat over de beleving van het lichaam en hoe we het lichaam wel of niet onderkennen als belangrijk instrument. Iedereen heeft een lichaam. Dat lichaam is ons ontvangstcentrum voor informatie en het is onze zendmast om kenbaar te maken hoe we ons werkelijk voelen. We nemen onze lichamen en de sensaties vaak te snel voor lief, ontkennen soms onze behoeftes en zijn regelmatig niet geduldig genoeg om de signalen op te merken. Voor de Leefstijl poli plus werk ik samen met de kinderen aan spel, ontdekking, nieuwsgierigheid, eigen initiatief en ontspanning / spanning, etc. De kern van deze activiteiten gaat over veiligheid creëren zodat er ruimte ontstaat om met kleine signalen aan te mogen geven wat je voelt. Ik let op wat een positieve uitwerking heeft en kijk met schone blik naar wat ons van nieuwe inzichten kan voorzien. We zoeken daarbij samen naar een oorspronkelijkheid en laten de aangeleerde sociale verwachtingen even los.

N. (Nolanda) van Well van Haare

Diëtist Healthcare Nutrition en projectcoach gezond eten

Ik ondersteun Leefstijl poli plus omdat ik het belangrijk vind dat “eten” een essentieel onderdeel is van het dagelijks leven ook als je een intensieve zorg vraag hebt. Eten heeft verschillende functies: fysiologisch, psychologisch, sociaal, cultureel en medisch. Niet alleen jij maar ook je hele omgeving eet met je mee. Bij Leefstijl poli plus kijken we hiernaar vanuit 360 graden perspectief. Omdat elk individu maar ook elk gezin uniek is vanuit zijn/haar perspectief staat juist hun zorgvraag centraal en wordt er samengewerkt tot een advies wat aansluit bij de wereld waarin jij en je omgeving leven.

P. (Peter) Hof

Mantelzorgmakelaar en ervaringsdeskundige

Als ouders van een zorgintensief kind met een meervoudige beperking liepen mijn vrouw en ik vaak rond met vragen die verder liggen dan wat de reguliere gezondheidszorg aan antwoorden te bieden heeft. Vragen wat betreft zijn gezondheid, maar ook over zijn leven met betrekking tot o.a. wonen en onderwijs. Tot de komst van de Leefstijl poli plus was er geen plek in Nederland om antwoorden te krijgen op deze vragen. Bij Stichting Lars steunen we initiatieven in Drenthe die mentale en lichamelijke gezondheid van jongeren met een beperking verbeteren door verschillende vormen van beweging. Daarom zetten we de schouders onder Leefstijl poli plus en gaan we ons best doen om de poli plus naar Drenthe te halen.

G.J.V. (Gerard) van Glabbeek

Zorginnovator en projectcoach

Leefstijl poli plus staat voor mij als een initiatief waar kinderen en hun gezinnen de antwoorden vinden die ze elders niet kunnen vinden. Ik werk graag mee om de beleving van Leefstijl poli plus perfect te laten aansluiten bij de behoeftes en verwachtingen van alle betrokkenen. Door processen optimaal op elkaar af te stemmen en dat iedereen zonder inspanning informatie met elkaar deelt. Bij het ontwerp en inrichting van de processen nemen we daarom deze behoeftes en verwachtingen mee. Ik weet dat anderen hierdoor een fijne ervaring hebben en daar krijg ik energie van.