Heb je een aanmelding?

Wij werken samen met jou

Als één van de vele professionals, ben jij misschien betrokken bij kinderen met intensieve zorgvragen

….. huisarts – kinderarts – neuroloog – medisch specialist – AVG arts – revalidatiearts – verpleegkundige – onafhankelijk clientondersteuner (OCO) – psycholoog – orthopedagoog – psychiater – fysiotherapeut ergotherapeut – logopedist – diëtist – speltherapeut – muziektherapeut – zorgverlener – begeleider – leerkracht – intern begeleider (IB-er) – oudercontactpersoon – maatschappelijk werker – gespecialiseerd verzorgende – lid cliëntenraad – zorgboer ……

Heb je een kind in behandeling of begeleiding of ken je een kind voor wie een bezoek aan Leefstijl poli plus van waarde kan zijn? Breng ouders op de hoogte van onze dienstverlening en adviseer hen om contact op te nemen met ons. Een bezoek aan Leefstijl poli plus is een duurzame investering in een goed leven voor kind, ouders en het gezin,

Verwijzing

Als medisch specialist kun je ook zelf direct een verwijzing doen bijvoorbeeld ruim voor de mijlpaal van 18 jaar, of om continuïteit in levensloopzorg in het algemeen te helpen waarborgen.

Foto 4

Handvat voor kind en gezin

Ouders moeten bevindingen en adviezen van alle betrokken professionals bewaken, archiveren en uitwisselen. Ze krijgen een spilfunctie toebedeeld. Ze komen er in om, waarmee niet alleen zij zelf kopje onder gaan maar ook jouw informatie dreigt te verzanden. Het vraagt om meer samenhang en structuur, om inbedding in een perspectiefplan voor het kind.  

Herken jij bovenstaande? Attendeer ouders op de Leefstijl poli plus!

Leefstijl poli plus draagt bij aan die inbedding en dat plan, voor de best mogelijke begeleiding en behandeling van het kind. Dit doen we het liefst preventief, voordat het uit de hand loopt. Met een perspectiefplan toegesneden op dit kind in de eigen leefsituatie, krijgen ouders houvast voor het heden en de (nabije) toekomst. Het beheer vindt plaats via een eigen, beveiligd online platform.

adorable little kid in field playing with golden retriever on road in field

Samen voor samenhang in het leven met zorg

Bij Leefstijl Poli plus geloven we in een holistische benadering van leven met zorg. We kijken naar de gezondheid, functioneren, leefstijl en leefwereld van (jouw) cliënten. Het begint met telefonisch contact met ouders die zich bij ons aanmelden. We brengen hun hulpvraag in kaart en doen dossieranalyse om alles op rij te zetten. Tijdens een tweedaagse met ouders en kind, vormen we ons een 360 graden beeld van het kind met behulp van een divers team. We nemen de tijd om samen tot de kern te komen. Het bestaande dossier, observaties, analyses, beelden en gesprekken vormen de aanzet voor het totaalplaatje en persoonlijk perspectiefplan voor het kind of de jongere. 

Ook jouw informatie krijgt daarin de plek die het verdient.

Jouw cliënten in goede handen bij Leefstijl poli plus

Onze dienstverlening wordt vergoed door de zorgverzekeraar, als er sprake is van een Wlz indicatie. Er is alleen een formele verwijzing nodig voor de medische check bij Leefstijl poli plus. Dit kan worden gedaan door een betrokken huisarts, AVG arts of andere medisch specialist. 

De verwijzing kan rechtstreeks naar onze internist/leefstijlarts.

Drs. S. (Souad) Mors-Bouhbouh

Internist en Leefstijlarts

via het bij medici bekende zorgmail

Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op om te beoordelen hoe we jou en je cliënten kunnen helpen. 

Tekengebied 1 kopiëren 4-3
Mia Nijland

Drs. M.H. (Mia) Nijland

Orthopedagoog intensieve zorgvragen

Tekengebied 1 kopiëren 4-2

P. (Pieter) Zuidema

Professional en ervaringsdeskundige

Een beeld vormen
360 graden
Luisteren en kijken, horen wat je zegt
Met aandacht en liefde
Vanuit alle kanten bezien
Samen op zoek naar wat is en kan zijn

Een beeld vormen
360 graden
Met hart en ziel
En kennis van zaken
Alle kanten belicht
Samen op zoek naar wat is en kan zijn

De aarde draait
360 graden
Wij wonen er en draaien
Soms ook een beetje door
Laten wij dat draaien,
360 graden
Samen op zoek naar wat is en kan zijn

Een beeld vormen
360 graden
Ruimte maken voor wat er toe doet
Vrije ruimte, natuurlijk en zacht
Natuurlijke ruimte voor groei en bloei
Ruimte voor wat is, wat kan zijn.

Aanmelden?

Meer informatie ontvangen?