Leefstijl Poli Plus is uw betrouwbare partner

Ons doel is om samenhang en structuur aan te brengen in het leven met zorg van een kind of jongere met een intensieve zorgvraag

Wij bieden een 360° screening en - advies om kind en gezin handvat te bieden

Wij weten dat het verlenen van zorg aan kinderen en jongeren met een intensieve zorgvraag een uitdagende taak is. Als één van de vele professionals, ben jij hier vaak bij betrokken. Ouders moeten al jullie  bevindingen en adviezen bewaken, archiveren en uitwisselen. Ze krijgen een spilfunctie toebedeeld. Ze komen er in om, waarmee niet alleen zij zelf kopje onder gaan maar ook jouw informatie dreigt te verzanden,. Het vraagt om meer samenhang en structuur. Wat is het perspectief voor kind en gezin?  

Wij dragen bij aan dat perspectief. We geven een volledig beeld van de zorg-leefsituatie van kind en gezin en de best mogelijke begeleiding en behandeling. Dit doen we het liefst preventief, als het nog niet uit de hand is gelopen. Met een perspectiefplan toegesneden op hun situatie, krijgen zij houvast voor de toekomst. Het beheer vindt plaats via een eigen, beveiligd online platform.

Foto 4

Wij werken samen met jou als verwijzer om ervoor te zorgen dat cliënten de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben

Bij Leefstijl Poli plus geloven we in een holistische benadering van leven met zorg. We kijken naar de gezondheid, functioneren, leefstijl en leefwereld van (jouw) cliënten. Het begint met telefonisch contact met ouders die zich bij ons aanmelden. We brengen hun hulpvraag in kaart en doen dossieranalyse om alles op rij te zetten.  Dan bieden we een tweedaagse screening (360°) met een divers team. Twee dagen nemen we de tijd om samen tot de kern te komen. De inbreng van ouders en het team is gelijkwaardig. Observaties, analyses, beelden en gesprekken vormen de aanzet voor het totale advies. Dit advies wordt uitgewerkt in een persoonlijk perspectiefplan van het kind of de jongere.

adorable little kid in field playing with golden retriever on road in field

Als verwijzer kun je erop vertrouwen dat jouw cliënten in goede handen zijn bij Leefstijl poli plus

Onze dienstverlening wordt vergoed door de zorgverzekeraar, als er sprake is van een Wlz indicatie. Er is alleen een verwijzing nodig van een betrokken arts of specialist.

Herken jij bovenstaande?

Breng ouders van jouw cliënten op de hoogte van onze dienstverlening en verwijs zo nodig door.

Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op om te ontdekken hoe we jou en je cliënten kunnen helpen.

Neem vrijblijvend contact met ons op

Tekengebied 1 kopiëren 4

Drs. M.H. (Mia) Nijland

Orthopedagoog intensieve zorgvragen

Tekengebied 1 kopiëren 4-2

P. (Pieter) Zuidema

Professional en ervaringsdeskundige

Meer informatie ontvangen?