Wij werken samen met jou als verwijzer

En nu?
Waar naartoe?
Wie o wie?
Hoe nu verder?

We weten het niet meer!
We lopen vast!
We zijn ten einde raad!
Help ons!

Ons doel is om samenhang en structuur aan te brengen in het leven met zorg van een kind of jongere met een intensieve zorgvraag

Handvat voor kind en gezin

Wij weten dat het verlenen van zorg aan kinderen en jongeren met een intensieve zorgvraag een uitdagende taak is. Als één van de vele professionals, ben jij hier vaak bij betrokken. Ouders moeten al jullie  bevindingen en adviezen bewaken, archiveren en uitwisselen. Ze krijgen een spilfunctie toebedeeld. Ze komen er in om, waarmee niet alleen zij zelf kopje onder gaan maar ook jouw informatie dreigt te verzanden,. Het vraagt om meer samenhang en structuur. Wat is het perspectief voor kind en gezin?  

Wij dragen bij aan dat perspectief. We geven een volledig beeld van de zorg-leefsituatie van kind en gezin en de best mogelijke begeleiding en behandeling. Dit doen we het liefst preventief, als het nog niet uit de hand is gelopen. Met een perspectiefplan toegesneden op hun situatie, krijgen zij houvast voor de toekomst. Het beheer vindt plaats via een eigen, beveiligd online platform.

Foto 4

Samen voor de nodige zorg en ondersteuning

Bij Leefstijl Poli plus geloven we in een holistische benadering van leven met zorg. We kijken naar de gezondheid, functioneren, leefstijl en leefwereld van (jouw) cliënten. Het begint met telefonisch contact met ouders die zich bij ons aanmelden. We brengen hun hulpvraag in kaart en doen dossieranalyse om alles op rij te zetten.  Dan bieden we een 360 gr screening met een divers team. We nemen de tijd om samen tot de kern te komen. De inbreng van ouders en het team is gelijkwaardig. Observaties, analyses, beelden en gesprekken vormen de aanzet voor het totale advies. Dit advies wordt uitgewerkt in een persoonlijk perspectiefplan van het kind of de jongere. 

adorable little kid in field playing with golden retriever on road in field

Jouw cliënten in goede handen bij Leefstijl poli plus

Onze dienstverlening wordt vergoed door de zorgverzekeraar, als er sprake is van een Wlz indicatie. Er is alleen een verwijzing nodig van een betrokken arts of specialist. 

Herken jij bovenstaande? 

Breng ouders van jouw cliënten op de hoogte van onze dienstverlening en verwijs zo nodig door. 

Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op om te beoordelen hoe we jou en je cliënten kunnen helpen. 

Mia Nijland

Drs. M.H. (Mia) Nijland

Orthopedagoog intensieve zorgvragen

Tekengebied 1 kopiëren 4-2

P. (Pieter) Zuidema

Professional en ervaringsdeskundige

Screening en advies
360 graden
Luisteren en kijken, horen wat je zegt
Met aandacht en liefde
Vanuit alle kanten bekeken
Samen op zoek naar wat is en kan zijn

Screening en advies
360 graden
Met hart en ziel
En kennis van zaken
Alle kanten belicht
Samen op zoek naar wat is en kan zijn

De aarde draait
360 graden
Wij wonen er en draaien
Soms ook een beetje door
Laten wij dat draaien,
360 graden
Samen op zoek naar wat is en kan zijn

Screening en advies
360 graden
Ruimte maken voor wat er toe doet
Vrije ruimte, natuurlijk en zacht
Natuurlijke ruimte voor groei en bloei
Ruimte voor wat is, wat kan zijn.

Aanmelden?

Meer informatie ontvangen?