Beeldvorming en perspectief

voor kinderen en jongeren met een intensieve zorgvraag

Beeldvorming en perspectief

voor kinderen en jongeren met een intensieve zorgvraag

Foto 5

Waar bijzonder leven gewoon wordt

Ook als je een intensieve zorgvraag hebt wil je gewoon een goed leven hebben. Net als de mensen om jou heen. Wij vinden dat niet meer dan logisch. Hoe een goed leven eruitziet is voor iedereen anders.

Het antwoord op versplinterde zorg

Gezinnen met een zorgintensief kind hebben geen alledaags leven. Alles draait om het kind en het hele gezin is erbij betrokken. In sommige gezinnen worden veel problemen ervaren en weten ze niet meer waar te beginnen. Wat het emotioneel met hen doet en wat de invloed is op het gewone leven, het komt allemaal op de laatste plaats in een vaak eenzame strijd. Helaas gebeurt het ook vaak dat men verstrikt raakt in wetten en regels. Daardoor ontstaan dan weer nieuwe vragen en problemen. Gelukkig is er nu structureel onafhankelijke clientondersteuning (OCO) beschikbaar. Als ouder kun je beroep doen op een vorm van deze ondersteuning die past bij jouw vragen en jouw gezin. Een hele vooruitgang voor een goed leven samen.

Een zorgintensief kind is non-stop aangewezen op zorg van ouders, mantelzorgers, hulpverleners en veel specialisten. Het punt is dat ouders structuur en samenhang in dat proces moeten aanbrengen, terwijl ze dit zelf juist vaak missen. Ook kan het zijn dat ze met vragen zitten over het welzijn van hun kind, over de gezondheid, de ontwikkelingsmogelijkheden of bijvoorbeeld gedrag. Soms weten ouders prima wat ze willen en wat kan maar is het de vraag hoe ze koers kunnen houden op kansen en mogelijkheden voor hun kind. De beperkingen springen vaker in het oog. Hoe kan mijn kind een goed leven leiden en wat is daarvoor nodig?
Gelukkig kunnen ouders hiervoor terecht bij Leefstijl poli plus.

Leefstijl poli plus brengt het complete kind in zijn of haar leefsituatie in beeld. Er is aandacht voor ervaringen van kind en ouders, voor bevindingen van specialisten en andere betrokkenen. Door deze beeldvorming worden alle aspecten bij elkaar gebracht. Zo willen we de verbinding vinden en vastleggen tussen die betrokkenen en het leven van je kind. Een goed leven, met perspectief voor jouw kind.

Foto 7

Tweedaagse: beeld en perspectief

Leefstijl poli plus biedt een tweedaagse voor kind en ouders waarin we samen een pas op de plaats maken in het leven van kind en gezin. We gaan op zoek naar de juiste (mix van) ingrediënten voor een goed leven.
Rode draad tijdens de tweedaagse is de leefstijl van het kind. De wijze waarop het leven wordt geleefd, beleefd en alles wat het kind daarbij (wel of niet) laat zien of doet. In leefstijl komt de levenskwaliteit tot uitdrukking. In hoeverre is er sprake van een goed leven en wat zou er voor nodig zijn.

Bij de beeldvorming maken we gebruik van informatie die vooraf door ouders wordt aangeleverd (dossier). Daarnaast vormen we een beeld door wat ouders in de gesprekken terplekke met ons delen. Alles wat ouders belangrijk vinden, komt aan bod. We verzamelen ook nieuwe informatie door middel van observatie van het kind, contactspel, een medische check (al dan niet via beeldbellen met de leefstijlarts) en kleine testjes die worden gedaan. We zetten vooral onze ogen en oren aan het werk maar eigenlijk benutten we alles wat helpt om een completer beeld van het kind te krijgen.

“Beide dagen zijn helemaal toegesneden op jouw kind en jullie unieke omstandigheden. Na het beeld van de huidige situatie, oriënteren we ons  op de gewenste situatie voor je kind”.

Na de tweedaagse beschrijven de teamleden hun persoonlijke bevindingen in een eigen verslag. Hiermee willen ze ouders informeren, inspireren en activeren. Daarnaast wordt door de orthopedagoog een analyse gedaan van alle verkregen informatie. Dit wordt gebruikt voor het persoonlijk perspectiefplan voor het kind. Een plan waarin alles samenkomt. Het geeft een onderbouwing van het totaalbeeld maar ook van de positie van ouders en keuzes die ze kunnen maken. De effecten van de tweedaagse ontdekkingstocht zullen ook z’n weerslag hebben op de directe kring rond het kind. Denk aan gezinsleden, groepsgenoten of begeleiders. We gaan uit van een hoopvolle, positieve weerslag. Leefstijl poli plus biedt dus meer dan alleen een antwoord op versplinterde zorg.

Vertrouwen, visie en vakmanschap

Het team van Leefstijl poli plus bestaat uit betrokken professionals en ervaringsdeskundigen. We delen onze kijk op ‘leven met zorg’ en werken vanuit vertrouwen met visie en vakmanschap. We kenmerken ons door de intensieve samenwerking met ouders. Tijdens de tweedaagse zijn we voortdurend met hen in gesprek, waarbij hun blik, ervaring en vragen steeds het uitgangspunt zijn. Samen ontrafelen we de draden en creëren we stap voor stap meer inzicht en overzicht op weg naar perspectief en een goed leven.

Leefstijl poli plus
‘Waar een bijzonder leven gewoon wordt’

Nieuws