360° screening en advies voor kinderen en jongeren met een intensieve zorgvraag

360° screening en advies voor kinderen en jongeren met een intensieve zorgvraag

Foto 5

Het antwoord op versplinterde zorg

Als gezin met een zorgintensief kind heb je geen alledaags leven. Het leven draait om je kind en het hele gezin is erbij betrokken. Je kind is non-stop aangewezen op topzorg. Voor elk facet is er wel een specialist beschikbaar. Fijn, maar je ervaart versnipperde hulp. Als ouders moet je steeds maar weer structuur en samenhang aanbrengen terwijl je dit zelf juist mist. Vaak zit je met vragen: waar moet mijn kind naartoe? Welke ontwikkeling kunnen we verwachten? Hoe lossen we het eetprobleem op? Wat is het perspectief voor mijn kind?

Leefstijl poli plus biedt inspiratie en informatie, structuur en samenhang maar ook inzicht en perspectief. Door je hele kind in beeld te brengen, door met jullie in gesprek te gaan en samen de draden te ontrafelen. We doen dat in een meerdaags screenings- en adviestraject, toegesneden op jouw kind en jullie unieke omstandigheden. Zo kan je kind tot zijn of haar recht komen en hou je als ouders regie over het zorgproces. Voor het gezin ontstaat ruimte om keuzes te maken die nodig zijn voor een fijn leven met elkaar.

Levensbestendig onderzoek en advies

Leefstijl poli plus biedt levensbestendig onderzoek en advies voor kinderen en jongeren met een intensieve zorgvraag. De plus staat voor de toevoeging van ‘leefstijl en leefwereld’ aan het bestaande screeningsaanbod op medisch en paramedisch vlak. Het gaat om de wijze waarop jouw kind het leven leeft, beleeft en alles wat hij of zij daarbij (wel of niet) doet.

Foto 7

Holistische blik en positieve gezondheid

Leefstijl poli plus kijkt naar het complete kind in de gehele leefsituatie. Centraal staan de positieve gezondheid van je kind, zijn of haar unieke situatie en die van het hele gezin. Door deze benadering worden alle aspecten bij elkaar gebracht. Met de poli plus willen we de verbindingen vinden en vastleggen tussen specialisten, andere betrokkenen en het leven van je kind. Misschien leveren leefstijl en leefwereld wel een belangrijkere bijdrage aan het welzijn van je kind dan de medische indicatoren.

Nieuws

Even voorstellen: Peter Hof

In gesprek met Peter Hof, een van de teamleden van Leefstijl poli plus en ervaringsdeskundige. Als ouders van een zorgintensief kind met een meervoudige beperking

Lees verder »