Beeldvorming en perspectief

voor kinderen en jongeren met een intensieve zorgvraag

Ons bestaansrecht

Waar bijzonder leven gewoon wordt

Ook als je een intensieve zorgvraag hebt wil je gewoon een fijn en kansrijk leven hebben. Net als de mensen om jou heen. Wij vinden dat niet meer dan logisch. Hoe een fijn en kansrijk leven eruitziet is voor iedereen anders.

Ons aanbod

Het antwoord op versplinterde zorg

Gezinnen met een zorgintensief kind hebben geen alledaags leven. Alles draait om het kind en het hele gezin is erbij betrokken. In sommige gezinnen worden veel problemen ervaren en weten ze niet meer waar te beginnen. Wat het emotioneel met hen doet en wat de invloed is op het gewone leven, het komt allemaal op de laatste plaats in een vaak eenzame strijd.

Tweedaagse

Beeld en perspectief

Leefstijl poli plus biedt een tweedaagse voor kind en ouders waarin we samen een pas op de plaats maken in het leven van kind en gezin. We gaan op zoek naar de juiste (mix van) ingrediënten voor een fijn en kansrijk leven.

Ervaringen

Vertrouwen, visie en vakmanschap

Het team van Leefstijl poli plus bestaat uit betrokken professionals en ervaringsdeskundigen. We delen onze kijk op ‘leven met zorg’ en werken vanuit vertrouwen met visie en vakmanschap. We kenmerken ons door de intensieve samenwerking met ouders. Tijdens de tweedaagse zijn we voortdurend met hen in gesprek, waarbij hun blik, ervaring en vragen steeds het uitgangspunt zijn. Samen ontrafelen we de draden en creëren we stap voor stap meer inzicht en overzicht op weg naar perspectief en een fijn en kansrijk leven.

Leefstijl poli plus
‘Waar een bijzonder leven gewoon wordt’

Nieuws

In de media