360° screening en advies voor kinderen en jongeren met een intensieve zorgvraag

360° screening en advies voor kinderen en jongeren met een intensieve zorgvraag

Foto 5

Het antwoord op versplinterde zorg

Als gezin met een zorgintensief kind heb je geen alledaags leven. Het hele gezin is betrokken bij deze situatie. Je kind is non-stop aangewezen op topzorg. Voor elk facet is er wel een specialist beschikbaar. Fijn, maar je ervaart versnipperde hulp. Dat is ongewenst want je kind blijft een leven lang afhankelijk van anderen, en jij dus ook. Leefstijl poli plus brengt structuur en samenhang in dit levenslange en levensbrede zorgproces door ons screening- en adviestraject, toegesneden op jouw unieke omstandigheden.

Levensbestendig onderzoek en advies

Leefstijl poli plus biedt levensbestendig onderzoek en advies voor kinderen en jongeren met een intensieve zorgvraag. De plus staat voor de toevoeging van ‘leefstijl en leefwereld’ aan het bestaande screeningsaanbod op medisch en paramedisch vlak. Het gaat om de wijze waarop jouw kind het leven leeft, beleeft en alles wat hij of zij daarbij (wel of niet) doet.

Foto 6
Foto 7

Holistische blik en positieve gezondheid

Leefstijl poli plus kijkt naar het complete kind in de gehele leefsituatie. Centraal staan de positieve gezondheid van je kind, zijn of haar unieke situatie en die van het hele gezin. Door deze benadering worden alle aspecten bij elkaar gebracht. Met de poli plus willen we de verbindingen vinden en vastleggen tussen specialisten, andere betrokkenen en het leven van je kind. Misschien leveren leefstijl en leefwereld wel een belangrijkere bijdrage aan het welzijn van je kind dan de medische indicatoren.

Nieuws

Even voorstellen: Peter Hof

In gesprek met Peter Hof, een van de teamleden van Leefstijl poli plus en ervaringsdeskundige. Als ouders van een zorgintensief kind met een meervoudige beperking

Lees verder »