Wie en hoe

Doelgroep
Kinderen en  jongeren met intensieve zorgvragen (samen met hun ouders). Het maakt niet uit welke indicatie je hebt.

Doel
Kind en ouders hebben inzicht, overzicht en uitzicht op een fijn en kansrijk leven met stabiele levensloopzorg op maat, voor elke unieke situatie.

 

Stabiele levensloopzorg biedt garantie voor zorg op maat voor nu, morgen en overmorgen. Het anticipeert op mijlpalen en andere grote veranderingen in het leven, en loodst kind en ouders hierdoor heen met aandacht en ondersteuning. Het is afgestemd op dit kind in deze gezins- en leefsituatie, en het gaat om samenhangende zorg op alle leefgebieden: fysieke zorg, (para)medische zorg en zorg voor een fijn en kansrijk leven als geheel. Wij noemen dit laatste: leefzorg.

Omdat je kind structureel zorg nodig heeft, bestaat het risico dat (para)medische – en fysieke zorg op de voorgrond treedt en leefzorg ondergeschikt raakt. Leefzorg gaat over het leven en de vaak onderbelichte kant van zorg die daarvoor nodig is. Hoe kan het leven zo fijn mogelijk zijn en kansen bieden voor (meer) welbevinden, ontwikkeling en leren? Waar moeten we in de leefomgeving rekening mee houden? Bijvoorbeeld: Hoe werkt het in zijn of haar brein, wat betekent dat voor het waarnemen en verwerken van informatie of wat is er nodig voor hem of haar als het gaat behoefte aan meer kleur en glans, basisveiligheid, zingevende tijdsbesteding, ontspanning. Welke omgang en begeleiding is noodzakelijk en gewenst?

In een persoonlijk perspectiefplan wordt de gewenste richting uitgezet voor een fijn en kansrijk leven met de benodigde samenhang in (para)medische zorg, fysieke zorg en leefzorg. Stabiele  levensloopzorg voor elke unieke situatie.

 

Begeleiding
Na de tweedaagse krijgen kind en ouders in het jaar dat volgt, het aanbod voor perspectief coaching door middel van Leefstijl plus dagen. Alle bevindingen en adviezen krijgen hierdoor een goede kans van slagen in het dagelijkse leven. Zo bouwen kind en ouders samen met andere betrokkenen maar ook los van elkaar, aan (meer) kwaliteit van leven.

 

Wanneer aanmelden voor Leestijl poli plus?

  • De tweedaagse screening is zinvol voor alle kinderen met een intensieve zorgvraag en een investering voor de toekomst. De leeftijd waarop dit wordt gedaan, maakt niks uit. Hoe eerder hoe beter, dat wel.
  • Soms is er een gerichte aanleiding voor deelname. Denk aan: een naderende (her)indicatie, een schoolplaatsing of – wijziging of als een situatie vastloopt en er geen alternatieven voor handen zijn.
  • Het is zinvol om -na de tweedaagse – elke drie jaar voor een onafhankelijke korte update te gaan (1 dag). Aanleiding kan zijn als er grote veranderingen en mijlpalen aankomen of bij vastlopende problematiek die leidt tot een onhoudbare, maar ook peperdure, vicieuze cirkel.

 

Verwijzing
Voor de screening door onze internist/leefstijlarts is een verwijzing nodig van de huisarts of een bij het kind betrokken, medisch specialist zoals een kinderarts of arts VG. De verwijzing kan via het medische zorgmailsysteem worden verzonden. Zonodig ondersteunen we bij de aanvraag van de verwijzing.

Voor de andere onderdelen is geen verwijzing nodig.

 

Kosten
Voor het totaaltraject biedt Leefstijl poli plus een jaarabonnement aan met een vaste maandelijkse bijdrage. Deze kosten kunnen -in overleg met je gemeente of andere zorginkoper- betaald worden uit het PGB.

 

Toegevoegde waarde
Bij Leefstijl poli plus denken en handelen we vanuit de mens als geheel. Dit vraagt vanwege de complexiteit en intensiteit van zorgvragen, om tijd en aandacht. Die tijd nemen we. Na de tweedaagse levert het stap voor stap, veel moois op. Levens van kinderen, ouders en andere gezinsleden komen op de rails en worden voorzien van perspectief en kansen.

 

“Daar waar de dominostenen omvielen, waar het kaartenhuis instortte, daar wordt nu geen spel meer gespeeld maar gebouwd aan een duurzame ‘woning’. De fundering kost even tijd maar dan is het ook toekomstbestendig en van goede kwaliteit. Dat het daarna kosten gaat besparen, zal niemand kunnen ontkennen.”

 

Deelname aan het Leefstijl poli plus traject is een lange termijninvestering, in een fijn en kansrijk leven. De waarde die wordt toegevoegd aan het gezin is groot. Eenzaamheid verdwijnt, er komt licht in donkere, uitzichtloze situaties. Probleemgestuurde diagnoses en – regelingen worden vervangen door perspectief gedreven zorg en overleven maakt plaats voor kwaliteit van leven. Het leven van kind en gezin is vanaf dan, gericht op eigen regie en veerkracht.

Informatie of een vrijblijvend gesprek?

Neem contact op met een van onze mensen:

Drs. M.H. (Mia) Nijland

Gedragskundige en Coach samenwerking ouders

P. (Pieter) Zuidema

Coach leefwereld en Leerkracht