Tweedaagse: Beeldvorming en perspectief

Hoe krijg ik grip op het leven met mijn kind

Gezinnen met een zorgintensief kind hebben geen alledaags leven. Alles draait om het kind en het hele gezin is erbij betrokken. In sommige gezinnen worden veel problemen ervaren en weten ze niet meer waar te beginnen. Wat het emotioneel met hen doet en wat de invloed is op het gewone leven, het komt allemaal op de laatste plaats in een vaak eenzame strijd. Helaas gebeurt het ook vaak dat men verstrikt raakt in wetten en regels. Daardoor ontstaan dan weer nieuwe vragen en problemen. Gelukkig is er nu structureel onafhankelijke clientondersteuning (OCO) beschikbaar. Als ouder kun je beroep doen op een vorm van deze ondersteuning die past bij jouw vragen en jouw gezin. Een hele vooruitgang voor een goed leven samen.

Hoe krijg ik grip op het leven van mijn kind?

Een zorgintensief kind is non-stop aangewezen op zorg van ouders, mantelzorgers, hulpverleners en veel specialisten. Het punt is dat ouders structuur en samenhang in dat proces moeten aanbrengen, terwijl ze dit zelf juist vaak missen. Ook kan het zijn dat ze met vragen zitten over het welzijn van hun kind, over de gezondheid, de ontwikkelingsmogelijkheden of bijvoorbeeld gedrag. Soms weten ouders prima wat ze willen en wat kan maar is het de vraag hoe ze koers kunnen houden op kansen en mogelijkheden voor hun kind. De beperkingen springen vaker in het oog. Hoe kan mijn kind een goed leven leiden en wat is daarvoor nodig?
Gelukkig kunnen ouders hiervoor terecht bij Leefstijl poli plus.

Leefstijl poli plus brengt het complete kind in zijn of haar leefsituatie in beeld. Er is aandacht voor ervaringen van kind en ouders, voor bevindingen van specialisten en andere betrokkenen. Door deze beeldvorming worden alle aspecten bij elkaar gebracht. Zo willen we de verbinding vinden en vastleggen tussen die betrokkenen en het leven van je kind. Een goed leven, met perspectief voor jouw kind.

meisje in rolstoel

Wat biedt de Leefstijl poli plus?

Leefstijl poli plus is er voor kinderen en jongeren met een intensieve zorgvraag. We bieden een tweedaagse voor een soort levensbestendige beeldvorming. We vormen een 360 graden beeld aan de hand van de positieve gezondheid van je kind en jullie unieke situatie. 360 graden wil zeggen dat we het beeld rond maken. Alles wat bij (het leven van) je kind hoort, komt aan bod.

Positieve gezondheid is een benadering van gezondheid waarbij het accent niet ligt op ziekte of aandoening maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Zie figuur 1. Deze benadering helpt om alle aspecten bij elkaar te brengen. Ons helpt het om de verbindingen in het leven van je kind te vinden en vast te leggen. Daarnaast ook de verbindingen tussen specialisten, andere betrokkenen en het leven van je kind.

Verdeeld over twee dagen wordt niet alleen vanuit medisch oogpunt naar je kind gekeken, ook het functioneren in het algemeen, de leefstijl en de leefwereld (omgeving) worden erbij betrokken Onder leefstijl verstaan we meer dan voeding of bewegen. Het gaat om de wijze waarop jouw kind het leven leeft, beleeft en alles wat hij of zij daarbij (wel of niet) laat zien of doet. De leefstijl vormt een belangrijk aandeel in het totaalbeeld aangezien het alle zes domeinen voor positieve gezondheid van je kind aanraakt. Het is ‘de plus’ voor de poli, vanwege deze unieke aanpak.

Vragen?

Neem vrijblijvend contact op met een van onze specialisten:

Drs. M.H. (Mia) Nijland

Orthopedagoog intensieve zorgvragen

P. (Pieter) Zuidema

Professional en ervaringsdeskundige