En nu?
Waar naartoe?
Wie o wie?
Hoe nu verder?

We weten het niet meer!
We lopen vast!
We zijn ten einde raad!
Help ons!

Screening en advies

De zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag is vaak in stukjes geknipt. Daarmee ook de ondersteuning van hun ouders en het gezin waarin ze opgroeien. Hoe kun je vanuit een ‘totale’ blik op het kind en gezin, kijken naar de behoefte aan zorg en ondersteuning? Daar richten we ons op.  

Als ouder(s) van een zorgintensief kind, heb je essentiële vragen over je kind en de huidige situatie, maar ook zorgen over de nabije en verre toekomst. Hoe hou je rekening met zijn of haar gezondheid en wat staat je daarin nog te wachten? Wie en wat is daarvoor nodig. Extra vragen duiken op bij bepaalde ‘mijlpalen’ zoals naar school gaan, 18 jaar worden of waar je kind in de toekomst gaat wonen. Wanneer of wat het vraagstuk ook is, je hebt recht op onafhankelijke informatie, vakkundige antwoorden en inzichten.  

Als gezin met een zorgintensief kind heb je geen alledaags leven. Het hele gezin is betrokken bij deze situatie. Je kind is non-stop aangewezen op topzorg. Voor elk facet is er wel een specialist beschikbaar. Fijn, maar je ervaart versnipperde hulp. Dat is ongewenst want je kind blijft een leven lang afhankelijk van anderen, en jij dus ook. Er is meer samenhang en structuur nodig in het levenslange en levensbrede zorgproces. Jij wilt overzicht maar misschien ook wel iemand naast je die het overzicht bewaart. Je wilt goede levensloopzorg en – ondersteuning die past bij jouw situatie. 

Om je kind kansen te bieden en om een fijn gezinsleven te hebben, moeten zaken goed geregeld worden. Op een manier die jou regie geeft, maximaal ontlast en optimaal ondersteunt. De Leefstijl poli plus kan hierbij van dienst zijn met een screenings- en adviestraject voor jouw kind en jouw unieke situatie. 

SSUCv3H4sIAAAAAAAACoRUuY7bMBDtA+QfDNYhwEO8tk+fJlWQgpfWgmXRkKgNAsP/ntFpepN1OvG94cyb4RtdP386HJCzQ+PRy+E6neDctO045N7mJnUAky8r3scuxL5E3nouSQnE0OTUN7YtQWezP3b2HAHsxrad4NtMoiHbPA5xKKoPxzHn2A85+RPAfMtiQ3LxLzT00Z6H3MzJ77GtPf8uAcp4X09AUdvbHF9B7EP1bRY/lvNhI2YSbgCFvsV0aSNacy+iRzcxaIOWEh/c/xpGvwz3aYrl4+fe02vs/NTU9VY00cc22mWAq2SkA5XOcYGV8gpXijFsKCeYeFXXoZaVt3arjEwQXlhWYWYVwZUwATvCFOZViFxJaU2ge7DXMvJaRCysC7iikNlpbjDhRnNNVcWEm/UvotHpFzzkeR7vKteOoUnFuN+St+3w7mEufeOb7rW4lvJxNt52zaexy/00DLSLa1O6WAfv8nKoIWfc8KMdBggPG146AGyezkWdLuV5lGtWFMAi05FypjRTiipqGOdECFT699hAnlnOJnC8tMmGOBXdDfDe2VQIaSiRldpt8GhyCFCUaSXFPeDB71uA0kWG1forp2nBbVuwcsbMU7+7dfLguQGN/9ddGS7ZM1mcMaOfNca5EuoDbQJO5N89MSHhEVbdD3+S5E9NePInQd+pUOBpZYjeXfMgHNEKWKr4nX/QjZiUDBRQs/ObbNQfGaGEGiIIgX24J1i1I0ddJDUlmJlaw1q6GptoPKyRcYQ4CSvE5+VZG2qmR0AU1i0aJbCOJOKKw/LpujaYeldVvq5tJBRu3f4AAAD//wMA51hc7coFAAA=

Natuurlijk

Samen met jou de snippers aanharken, samen met jou de tuin winterklaar maken en de eerste stappen tot nieuwe groei en bloei zetten. 
Luisteren naar je kind, naar jouw of jullie verhaal. Samen kijken naar jullie kind, kijken naar jou. 
Samen komen tot perspectief voor jouw kind. 
Een perspectief die wat ons betreft garant staat voor die nieuwe groei en bloei, voor biodiversiteit. 

adorable little kid in field playing with golden retriever on road in field

Van intensieve zorgvraag tot perspectief.

Is dat wat jij wilt meld je dan aan bij de Leefstijl poli plus of vraag om een telefonisch gesprek om meer informatie.

Mia Nijland

Drs. M.H. (Mia) Nijland

Orthopedagoog intensieve zorgvragen

Tekengebied 1 kopiëren 4-2

P. (Pieter) Zuidema

Professional en ervaringsdeskundige

Screening en advies
360 graden
Luisteren en kijken, horen wat je zegt
Met aandacht en liefde
Vanuit alle kanten bekeken
Samen op zoek naar wat is en kan zijn

Screening en advies
360 graden
Met hart en ziel
En kennis van zaken
Alle kanten belicht
Samen op zoek naar wat is en kan zijn

De aarde draait
360 graden
Wij wonen er en draaien
Soms ook een beetje door
Laten wij dat draaien,
360 graden
Samen op zoek naar wat is en kan zijn

Screening en advies
360 graden
Ruimte maken voor wat er toe doet
Vrije ruimte, natuurlijk en zacht
Natuurlijke ruimte voor groei en bloei
Ruimte voor wat is, wat kan zijn.

Aanmelden?