Even voorstellen: Peter Hof

In gesprek met Peter Hof, een van de teamleden van Leefstijl poli plus en ervaringsdeskundige.

Als ouders van een zorgintensief kind met een meervoudige beperking hebben mijn vrouw en ik ons de afgelopen jaren regelmatig afgevraagd waarom we nergens een plek voor onze vragen konden vinden. Vragen op het vlak van mentale en lichamelijke gezondheid. Vragen gericht op de beperking van onze zoon in relatie tot zijn leven, wonen, werken en onderwijs. Vragen die verder liggen dan wat de reguliere gezondheidszorg aan antwoorden te bieden heeft.

Elke ouder wil soms advies hoe om te gaan met opvoedkundige zaken en zelfs levensuitdagingen van je kinderen. En juist bij een kind met een beperking zijn die vraagstukken aanzienlijk groter omdat de beperking de vraagstukken versterken en beïnvloeden. Tot de komst van de Leefstijl poli plus was daar geen plek voor in Nederland.

De 360 graden benadering en het perspectiefplan van de Leefstijl poli plus kunnen dan ook een uitstekend antwoord zijn op veel van deze vragen. Dit helpt ouders om weer richting te krijgen in het leven, wonen, werken en leren van een kind met een beperking.

Bij Stichting Lars steunen we initiatieven in Zuidoost Drenthe die mentale en lichamelijke gezondheid van jongeren met een beperking verbeteren door o.a. actieve en passieve sport en beweging. Daarom steunen we de Leefstijl poli plus en gaan we het initiatief nemen om de Leefstijl poli plus medio 2023 naar Zuidoost Drenthe te halen.

Wilt u meer informatie over de Stichting Lars, neem dan contact op met Peter via peter@stichtinglars.nl.