Integrale benadering voor levensloopzorg: Leefstijl poli plus

De zorg voor kinderen met intensieve zorgvragen is versnipperd. De gevolgen zijn groot voor veel gezinnen. Hoe kun je vanuit een ’totale’ blik op kind en gezin beter aansluiten bij hun behoeften? Hoe organiseer je meer samenhang in zorg en ondersteuning en hoe regel je dit op maat voor elke unieke situatie? Dit zijn vragen waar we ons al geruime tijd mee bezighouden. Samen met ouders en andere betrokkenen bij de doelgroep, is een plan ontwikkeld dat beantwoord aan deze vragen; Leefstijl poli plus.

Na een intensief traject met Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), zorgkantoor Zilveren Kruis en zorgaanbieder Maeykehiem werd de mogelijkheid gecreëerd om van start te gaan met het ‘integrale’ initiatief voor kinderen en jongeren met een Wlz indicatie.

Leefstijl poli plus is een plek voor 360° screening en beeldvorming van kinderen en jongeren, vanuit een totale blik. Alle aspecten van het leven worden betrokken vanuit de invalshoeken: medisch, paramedisch, leefstijl en leefwereld. Een divers team van professionals en ervaringsdeskundigen gaan aan de slag met het kind en in gesprek met ouders. De verbinding wordt gezocht en vastgelegd in verrijkende adviezen. Doel is het bieden van informatie, inzicht en overzicht, goede zorg en ondersteuning voor elke unieke situatie. Duurzame levensloopzorg voor meer kwaliteit van leven.

De Leefstijl poli plus is gevestigd in de Zwanenhof Zenderen.