Ontwikkelingen kinderpalliatieve zorg

Op 14 april jl. is het kabinetsbesluit genomen dat er een regeling komt voor de levensbeëindiging van zieke kinderen van 1 tot 12 jaar, die ernstig en uitzichtloos lijden. Daarmee is Nederland straks het eerste land ter wereld met een regeling als deze. Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg legt in haar nieuwsbrief uit hoe door alle betrokkenen wordt gewerkt om deze regeling straks op een goede manier te kunnen implementeren.