Kennismaking met… Pieter Zuidema

Door middel van blogposts stellen we graag de mensen voor die betrokken zijn Leefstijl poli plus. Deze keer is het de beurt aan Pieter Zuidema.

Mijn naam is Pieter Zuidema, 56 jaren jong. Samen met mijn vrouw en jongste dochter woon ik in Dokkum. Naast onze jongste dochter zijn we nog twee dochters rijk. Beide wonen niet meer thuis. Onze tweede dochter woont in een woonvoorziening in Fryslân. Zij heeft een ernstige verstandelijke beperking. En dat maakt ons, ouders, meteen ervaringsdeskundig. Naast ervaringsdeskundigheid heb ik ook enige professionele kundigheid opgedaan door te werken als begeleider in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Te weten in een woonvoorziening en in een Kinderdagcentrum.

Vanuit het Kinderdagcentrum werd ik gedetacheerd naar het cluster 3 onderwijs. Met als doel het onderwijs aan de groep leerlingen met een IQ onder de 35 gestalte te geven. Via de zij-instroom mijn onderwijsbevoegdheid behaald. Vervolgens mijn bevoegdheid voor het speciaal onderwijs. Na het behalen van deze diploma’s heb ik veel gedaan en ontwikkeld voor deze specifieke groep leerlingen.

Werkzaam was ik in de school waar later ook onze dochter als leerling naar toe ging. Na vele jaren bleek daardoor dat werk en privé niet meer te scheiden waren. Dus op naar elders. Nog op diverse scholen gewerkt. Maar ik vond niet meer waar ik voor stond, kon mijn “visie op” niet meer delen en mijn missie niet meer volgen.

Sinds kort weer wel. Vanaf september 2022 ben ik als projectmedewerker verbonden aan de Leefstijl poli plus. Samen bouwen aan iets moois, waarin, waarmee we er toe kunnen doen, iets kunnen betekenen voor ouders van, voor gezinnen met een kind met een ernstige verstandelijke beperking. Vanuit mijn ervaringsdeskundigheid weet ik dat deze plek, deze poli nodig is. Met hart, ziel en verstand werk ik mee aan en straks in de Leefstijl poli plus.